29-10-06

Cultuur als sluipend gif

Elk jaar, begin november, is het vaste prik in mijn agenda. Ik neem dan een hele dag vrij om mezelf te verdrinken in de Boekenbeurs. Dit jaar niet. Er zijn verscheidene redenen waarom ik dit jaar niet naar de boekenbeurs ga.

 

Eén ervan is van persoonlijke aard. Een andere is dat het aanbod nauwelijks interessant genoeg is. Vorig jaar (zie Vrij van Zegel, ‘Het boek en je Beurs’ op 5 november 2005) schreef ik al dat het grootste deel van de rekken ingenomen wordt door kookboeken en voor de rest de multicul er langs de oren wordt ingeperst terwijl in het hele gebouw geen enkele allochtoon te zien is.

 

Mijn belangrijkste reden om er dit jaar weg te blijven, is echter van principiële aard.

 


Ga door met lezen van "Cultuur als sluipend gif"

11:06 Gepost door Luc van Balberghe in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Boekenbeurs Ik blijf er om dezelfde reden weg. Het is een andere - misschien progressievere - vorm van boekverbranding, maar het is een feit dat de keuze zeer beperkt is sedert Jos Geysels een vinger in de pap heeft.

Gepost door: Janice Laureyssens | 07-11-06

:-) Een spetterende overgang en een gelukkig en gezond 2007 gewenst vol persvrijheid.
Groetjes. :-)Gepost door: jef | 31-12-06

Zo te zien bleef je niet enkel weg van de boekenbeurs, jammer.

Gepost door: Roy | 19-01-08

paranoia ; Voor de buitenstaander die het allemaal ziet gebeuren, niets weet maar bevroedt, blijft het de vraag of al die vreemde ontslagen en huiselijke ruzies in kringen van de VLD, incluis 'boel' veinzen in de loge, iets te maken zouden hebben met een van te voren uitgewerkte strategie die erin bestaat dat blok te creëren dat het gat moet vullen tussen VLD en Vlaams Belang. Behalve de buitenwettelijke middelen en de verkrachting van de rechtsregels door wie erop moet toezien, kan het belgicaine in geest en handelen geperverteerde regime de groei van het Vlaams Belang belemmeren en naderhand terugdringen door een door het regime gecontroleerde Cicciolinapartij te creëren, met J.M.-DD in de rol van de geblondeerde hoer. Hij mag het huwelijk aangaan met artiest JV, de botergeile Jeff Koons van dienst (die allerminst problemen heeft met de pornocollectie van Boontje of met blote wijven op zijn weblog zolang hij nog VB’er is, om Annemans en Cools en andere eerbare conservatieven in de gordijnen te jagen). Moest JV lid worden van het Vlaams Belang om er na vele "rare" uitspraken, uiteindelijk uit te treden ? Is dat op termijn ook de bedoeling met M.-R. Morel ? Moet die ambetantenaar Aernout-truc-chose-masjei die er ronduit pro-Frans-imperialistische anti-Vlaamse standpunten op nahoudt, Moerman wippen om dan bij de LDD te kunnen aansluiten (een vermeend pro-Vlaamse partij), waarna de Heren van de VLD - die het voor zichzelf wel niet zouden wensen want het is en het blijft een piemelspartij - haar na een paar maanden vagevuur weer 'installeren' (te hard moogt ge voor dat meisken niet zijn) ? Was het opgezet spel om schijndissidenten bij de VLD de LDD te laten stichten en in de loop van de periode tot de volgende verkiezing te blijven laten aanvullen met ambentanteriken en schijndissidenten (om de aandacht aan de gang te houden ?) waarna de mensen, de kiezers, dus u en ik, massaal 'erin' lopen, niet voor het Vlaams Belang stemmen of het Vlaams Belang zelf verlaten ? Toegegeven, het is de "sympathiekere" weg, dan ronduit verkiezingen vervalsen (iets waar la Belgique niet vies van kan zijn) of maar blijven de wetten van het land verkrachten om het Vlaams Belang n'importe comment te bevechten, incluis www.criminaliteit.org de feiten verwijten die de overheid zelf begaat. Wie vijf minuten met een VLD'er praat, weet dat ze allemaal al even zot zijn als hun socialistische broeders en zeker even gevaarlijk. Wie vijf minuten met een vrijmetselaar praat, weet dat hij met een "elitaire" kwal heeft "gekout". En God weet heeft dit belgicaine systeem de top van het Vlaams Belang morgen zelf wel al geperverteerd, in de geest van ‘if you can’t beat them, joint hem’.

Gepost door: Pieter de Rijke | 23-02-08

Rector Benjamin van Camp van de loge, of liever van de Vrije Universiteit Brussel, maakt zich voor de camera onsterfelijk belachelijk met zijn bompapa-opvatting over de geheimdoenerij die men inzake zijn seksuele geaardheid aan den dag zou moeten leggen. Rector Van Camp vond de vraag van een journalist of hij al dan niet lid van een vrijmetselaarsloge is, een vraag van een intiemer gehalte dan de geslachtsdaad zelf. Dat individuen met zulke ronduit achterlijke gedachten nog op aarde rondlopen en niettemin wél verlichter geacht worden te zijn dan Alexandra Colen vind ik nu ongelooflijk: een poetsvrouw die zulk een bekrompen redekaveling zou volgen als de rector van een van Vlaanderens niet talrijke universiteiten doet, zou door haar collega's als dysfunctioneel worden ervaren en al gauw te horen krijgen dat ze niet meer van deze tijd is. Gisteren, 25 februari 2008, mocht op het VRT-praatprogramma Phara (de politiek correcte kansel, die in alle bescheidenheid naar de pastores/presentatrice werd genoemd en vanwaar de hersenspoeling van de Vlaamse bevolking plaatsvindt) de heer Luc van der Kelen - naar uit de uitzending bleek een goede persoonlijke vriend van schorremorrie André Flahaut, de gewezen minister van Defensie die van het Belgische leger een Waals heeft gemaakt - de plooien komen gladstrijken. Dat wil dus zeggen: de brave kijkers na een voor hen ook mentaal vermoeiende, drukke dagtaak en bij een avondje televisie niet van plan al te kritisch te analyseren wat aan politiek correcte brainwashing over hen uit wordt gestort, wat zand in de ogen gooien. Na afloop van het ritueel dat erin bestond de openbare mening - na Van Camps bespottelijke optreden, verontrust over het gemiddelde intelligentiequotiënt van dé vrijmetselaar en dubbend over de vraag aan wie we eigenlijk onze universiteiten toevertrouwd hebben - kon Phara de Aguirre - wier familie aan het bekrompen mededogende Vlaanderen, dat door de politieke correctitude met zoveel leedvermaak zo onophoudelijk vernederd wordt, meer haar overleven te danken heeft dan aan de esprit latin (van spirituele dranken ?) die heerst in de irreguliere Frans gerichte loges waar mensen als Van Camp of Van der Kelen deel van uitmaken - een vette knipoog werpen naar haar vriendjes in de zaal, onder wie de meeste geïnterviewden. U en ik, het klootjesvolk, de brave bevolking, zijn weer met een kluitje in het riet gestuurd. We zijn weer gesust. 't Is allemaal niet wat het lijkt, manneke. 't Is voor uw goed. Dat zult ge wel zien. Achteraf. (Na uw dood, haha.) Zo wordt ons weer voorgehouden dat de vrijmetselarij een gezelligheidskransje van gelijkgestemden is; een uit de hand gelopen privékransje waar goede lieden tenslotte elkaar intellectueel vermaken en verrijken met onschuldige voordrachtjes en zich vroom en deemoedig met het beoefenen van enkel hogere idealen verdienstelijk maken. Waarna ze zich laplazarus zuipen in de natte kamer. Er zitten in die loges parlementsleden tot parlementsvoorzitters die het parlement als een glazen huis verkopen, maar die er tevreden over zijn dat hun eigen coterie zo afgesloten mogelijk van de wereld functioneert. Het is heel simpel: wat het daglicht schuwt, heeft daar reden toe.
Ondertussen mocht de temperamentvolle nieuwe minister van Defensie, de heer Pieter de Crem, die van het Waalse leger weer een Belgisch leger wil maken dat z'n geld niet aan zaken uitgeeft waarvan de minister terecht vastgesteld heeft dat die niet tot de kernactiviteiten ervan behoren, de collusie ondergaan van Phara, de heer Van der Kelen, een aantal stoorzenders in het publiek en van twee bourgeois-malloten, die in de typisch politiek correcte stijl die de Vlamingen met graagte voor idioten houdt, de draak steken met elk verlangen naar Vlaamse zelfstandigheid en ontvoogding, hoe gerechtvaardigd ook. De Vlaams-nationalistische partij NV-A wordt dan geridiculiseerd met toepassing van de herhaaldelijk beproefde methode waarbij elk streven naar autonomie belachelijk wordt gemaakt door het te identificeren met een verlangen naar autonomie dat écht belachelijk zou zijn; bijvoorbeeld dat van de Stad Gent die het als stadstaat zonder Vlaanderen zou willen proberen. Daarvoor ijvert dan de NG-A, die in naam en logo verwijst naar de NV-A. Men kan het als een goede grap zien, maar die wordt zelfs niet met al was het maar een procent van de branie gepresenteerd die Van Kooten en De Bie hadden toen zij de Tegenpartij oprichten. Het is alweer dezelfde achterlijke platte kak van eigenlijk niet zo heel erg linkse jongens die in naam van het pluralisme enkel het platste voor Vlaanderen goed genoeg vinden, zoals eerder al is vertoond door Raymond van het Groenewoud (Vlaanderen boven), Kamagurka, Herr Seele, Hugo Matthysen (die niet te beroerd is een oud en eerbiedwaardig Pajottenlands geslacht te kakken te zetten) of het op Koefnoen gekopieerde maar in geen enkel opzicht op dat niveau staande vermeend satirische televisieprogramma Spam. Zou een van die twee malloten een familielied zijn van Frank Beke, de gewezen socialistische burgemeester van de Stad Gent ? Aan zijn familienaam en Gentse oorsprong te oordelen wel. Doet me denken aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen, die van 2006, waarin een klein nieuw protestpartijtje - iets in de zin van a-part, nee of protest geloof ik - onder meer als kandidaat ene Jan Somers had; vermoedelijk een administratief medewerker van Robert Voorhamme. Kennelijk worden valse protestpartijtjes opgericht vanuit dezelfde redenering : die Vlamingen zijn zo dom wel dat ze hun proteststem zullen geven aan een partij die nee heet en dat is terzelfder tijd een mooie streep door de rekening van het Vlaams Belang; krijgen díe minder proteststemmen. Baat het niet, dan schaadt het niet: in de strijd tegen het Vlaams Belang is niets te min en helpen alle beetjes. Die strijd is er deels om zichzelve, deels omdat het Vlaams Belang als separatistische partij een gevaar is voor het Belgische establishment, waarin het Belgique à papa nog zeer goed vertegenwoordigd is en zich ook door machtige buitenlandse vrienden gesteund weet, en dus niet zozeer omdat het Vlaams Belang een gevaar voor de democratie zou zijn.
Welgekomen was voor de politiek correcte omgeving van Pieter de Crem in Phara's studio, dat de heer De Crem om gerechtvaardigde redenen vervoer naar Buchenwald door het leger heeft geschrapt. Hoe zielig het hele gebeuren in de kampen ook was, het is aan het onderwijs, de media, de wetenschappers en onderzoekers en de gespecialiseerde instellingen om voorlichting te verstrekken en middelen van het leger hoeven daartoe niet te worden ingezet, hoe lang de adellijke arm van de Mémoire d'Auschwitz ook is. Of is de studiereis naar Buchenwald anders bedoeld dan wij te automatisch bereid zijn te geloven ? Wilde Flahaut onze militairen vooral lering laten trekken uit de ervaringen van de kampbeulen, veeleer dan uit die van de kampgevangenen ? Het lijkt mij niet zo onwaarschijnlijk als wij vanuit verkeerde reflexen te gemakkelijk zouden denken.

Gepost door: Visboer | 26-02-08

j'apprecie votre site internet et je me permet de mettre un lien vers le mien . n hesitez pas a visiter !

Gepost door: electricien paris | 22-02-15

De commentaren zijn gesloten.