21-01-06

Sluipweg, egoïstenstraat

Sluipweg, egoïstenstraat

 

De hoofdstraat, die mijn dorp in tweeën snijdt, is tegelijk de belangrijkste verbindingsweg tussen twee grote centra. Het dorp zelf, een halve eeuw geleden nog een godvergeten boerengat, is ondertussen zelf al een klein centrum geworden.

 

Aan de grens met de stad splitst die hoofdstraat zich links in een viervaksbaan die naar de stadsring loopt en langs de andere kant in een eeuwenoude straat die nog altijd een van de drukste invalswegen van de stad is. Naar het schijnt, kwamen de vroeg-middeleeuwse pelgrims die van Canterbury (dat toen nog Kantelberg heette) naar Rome op bedevaart trokken, langs deze weg.

 

Het gevolg laat zich raden: op de spitsuren is het een drukte van jewelste. Het hele verkeer rijdt zich vast in één grote file, zowel voor, in als voorbij het dorp. Hetzelfde gebeurt in de stad, want die viervaksbaan eindigt in een flessenhals en de andere invalsweg leidt recht naar een industrieterrein.

 

Gelukkig voor iedereen die er het voordeel van wil inzien, lopen er langs de hoofdbanen ook parallelwegen. Lang geleden waren dat nog zanderige karrensporen door een bos, nu zijn ze geasfalteerd en afgezoomd met villa’s. Ja, een perceel grond kost er bijna zoveel als een rijhuisje in de stad, maar je woont er wel rustig.

 

Hoewel, rustig? Meer en meer automobilisten slaan een zijweg van de hoofdstraat in om de file te vermijden en nemen de parallelweg om sneller op hun werk te geraken. De villabewoners vinden dat niet leuk. Het is hùn straat en die wordt nu als sluipweg gebruikt. Ook in de stad overweegt men om de parallelwegen  naast de invalsweg af te sluiten omdat ze als sluipweg gebruikt worden.

 

Zal ik eens iets zeggen? Sluipwegen bestaan niet. Elke automobilist met een geldig rijbewijs die zijn autotaks betaald heeft, mag op gelijk welke openbare weg rijden binnen de aangeduide snelheid. Er zouden meer automobilisten deze wegen moeten gebruiken. In mijn dorp zijn er zelfs parallelwegen langs de twee kanten van de hoofdbaan. De verkeersdrukte zou daar dan met tweederden verminderen en de file was opgelost. Op de parallelwegen zou er meer verkeer zijn dan nu, maar nog lang geen overlast.

 

In plaats dat een gemeentebestuur plat op de politieke buik gaat voor enkele inwoners die altijd zullen klagen (ofwel is het te druk in hun straat, of ze voelen zich onveilig omdat er geen verkeer door komt), zou het de ontkoppeling van het verkeer op spitsmomenten moeten stimuleren en voor bewegwijzering zorgen!

 

Sluipwegen zijn straten waar egoïsten wonen. Dezelfde asocialen, die willen gerust gelaten worden, maar op een zomerse werkdag wel een tuinfeest geven met boenkeboenkeboxen die het halve dorp wakker houden.

 

Als je met hen praat (in de bar van de tennisclub of op de golf of zo...), dan blijkt dat ze niet àlle wagens 'sluipers' vinden. Bepaalde Duitse merken, dure leasingcars of terreinwagens horen wel bij hun status. Wie 's morgens in zijn bijeengespaard karretje naar zijn werk rijdt omdat het openbare vervoer ontoereikend is, moet maar aanschuiven.

 

Sommige van die sluipbewoners zijn werkgever. En die klagen dan dat hun personeel zo vaak te laat komt...

 

Ken je het NIMBY-syndroom? Dit letterwoord ontstond in Amerika toen de eerste kerncentrales en huisvuilverbrandingsovens geplaatst werden. Vandaag is ook bij ons iedereen het eens dat er gsm-masten, verbrandingsovens, industrieparken, composteringsinstallaties, supermarkten die heel vroeg in de ochtend beleverd worden, enz... nodig zijn, maar NIMBY - Not In My BackYard, niet in mijn achtertuintje.

 

De anderen hebben daar minder last van.

20:42 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

sluipverkeer Is het niet vaak zo dat er wordt geprotesteerd door de bewoners omdat automobilisten zich niet houden aan de regelgeving? Parallelle wegen zijn vaak niet voorzien voor grote hoeveelheden verkeer noch voor een snelle doorgang van dat verkeer

Mij lijkt het dan ook dat er vaker geprotesteerd wordt tegen de hardrijders dan tegen de rijders. Bovendien is het zo dat deze parallelle wegen in uw dorp veelvuldig gebruikt worden door schoolgaande jeugd om al fietsend rustig en 'veilig' op hun plaats van bestemming te geraken.

Kortom: ik vind dit niet één van uw beste meningen. Maar wie ben ik natuurlijk ?


Gepost door: Bert | 22-01-06

Aso-dorp Ik ken ook zo'n dorp. Bij bijna alle straten die enigszins als sluipweg zouden kunnen dienen staan borden dat alleen de belbus en de bewoners er mogen rijden. Zelf scheuren die bewoners natuurlijk wel over de meest onmogelijke weggetjes in de buurgemeenten om bij de E19 of de Delhaize en de scholen te komen. Ik moet 1,5 km omrijden omdat ik niet langs hun huizen mag rijden, maar zij rijden wel in grote getalen langs mijn huis.
Ook mogen bijna nergens vrachtwagen rijden, die moeten maar lekker om rijden door de buurgemeentes. Wat zou er gebeuren als die ook zo'n restrictief verkeersbeleid zouden voeren? Hoe krijgt de wereldkampioen bbq'n dan z'n waren in z'n winkel?
Zouden we het over dezelfde gemeente hebben?

Mensen die bij de gemeente gaan zeuren over sluipverkeer moeten verplicht worden eerst zelf hun wagens in te leveren. Als je met de wagen rijdt bezorg je anderen last, dus accepteer dan ook de last die anderen jou bezorgen.

Langs de hoofdbaan lopen hele mooie fietspaden waar de jeugd veilig kan fietsen, beter dan op de parallelwegen.
De oplossing is trouwens simpel, zorg voor een vlotte doorstroming op de hoofdbanen. Dan heeft niemand er behoefde aan om de kleine straatjes te gebruiken. Dus niet kunstmatig het verkeer afremmen op de hoofdbaan, zoals nu.

Gepost door: Kees | 23-01-06

Sluip, vroem en ribbedebie.... Ik sluit me volledig aan bij vorige reactie. Ook ik passeer die bewuste gemeente en merk dat de file elke week langer wordt. Het is inderdaad leuker om rustig door de kleine straatjes te fietsen... maar er zijn in deze gemeente genoeg veilige fietspaden zodat de fietsers snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen. Om te genieten van de natuur zijn er andere plaatsen waar er geen verkeer komt. Veel mensen nemen uit miserie al de andere grote hoofdbaan van dat dorp. Ook de vrachtwagens zijn verplicht geworden om langs deze weg te gaan waardoor ook daar een reuzefile ontstaat. Ik stel me alleen de vraag wat het gaat worden na de volledige heraanleg van het dorp... Volgens mij wordt dit alleen bekeken door mensen die nooit op 't spitsuur langs deze wegen moeten rijden. En op papier ziet alles er toch altijd een beetje anders uit dan in realiteit. Dus voorlopig blijf ik de enige sluipweg nemen die nog niet afgesloten is... en heb medelijden met hen die niet weten dat deze weg bestaat!

Gepost door: sluipertje | 24-01-06

De commentaren zijn gesloten.