17-01-06

Beschermde werkplaats of freakshow?

Beschermde werkplaats of freakshow?

 

Tenzij er een, totaal niet te voorziene, vlaag van gezond verstand over Vlaanderen neerdaalt, ziet de nabije toekomst er niet zo rooskleurig uit voor een gezonde, blanke jongeman zonder al te zichtbare gebreken, van 25 jaar met een diploma.

 

Als we onze onvolwassen beleidsvoerders/sters mogen geloven, dan moet er dringend verandering komen in het aanwerven van personeel. Zijn de werkgevers niet bereid om uit eigen beweging voorrang te verlenen aan alle mogelijke doelgroepen die voor de meeste jobomschrijvingen niet in aanmerking komen, dan krijgen ze desnoods manu militari quota opgelegd.

 

Dat betekent, dat het personeelsbestand van een bedrijf dan moet bestaan uit gelijke delen bejaarden, illegalen, kreupelen, homofielen, getatoeëerden, snottenbelfetisjisten, SM-ers, roodharigen, hyperkineten, dislectici, linkshandigen, mannen met een paardenstaart, gastric bygepassten, ongeschoolden, methadonslikkers, negers of roodhuiden, zelfhulpgroepoprichters, gesluierden en uiteraard allemaal vrouwen. Om het rariteitenkabinet compleet te maken, kunnen we er ook priesters, nonnen en nog niet gescheiden ouders aan toevoegen. Met uiteraard voor elke groep een syndicaal vrijgestelde. Behalve voor de rokers, want die worden gestigmatiseerd.

 

Nog even, en elk bedrijf is een beschermde werkplaats waar de minderheden in de meerderheid zijn.

 

In de personeelsadvertenties van de overheid lezen we nu al letterlijk dat - om discriminatie te voorkomen (sic) - de voorkeur uitgaat naar 50-plussers, allochtonen en mensen met een handicap. Tijdens de selectieproeven worden speciale voorzieningen getroffen voor  rolstoelgebruikers. De examens Nederlandse Taal zullen voor allochtonen aangepast worden. 50-plussers mogen hun kennis van informatica aantonen met het gebruik van een ‘fichenbak’ en een ‘carnet’ met telefoonnummers. Voor sommige overheidsbetrekkingen is zelfs de Belgische nationaliteit niet meer verplicht. 

 

Nu wordt het nog mooier: bedrijven zullen na het bekendmaken van een vacature voortaan drie weken moeten wachten, voor ze iemand mogen aanwerven die niet tot die 3 ‘kansengroepen’ behoort.

 

Laat ons nu toch even ernstig blijven. Er zijn bedrijven waar allochtonen uitstekend op hun plaats kunnen zijn, bijv. in de maritieme sector of in de internationale sales. De kennis van een vreemde taal en van een andere cultuur, een voor de klant vertrouwd uiterlijk... zijn daar pluspunten. Zo’n werkgever, weet dan wel wie hij moet kiezen.

 

Op 50 kan iemand nog best 10 jaar mee als de openheid van geest, de wil tot aanpassen aan de moderne tijd, de sociale vaardigheid om zonder betweterigheid met veel jongere collega’s om te gaan en vooral de motivatie er nog zijn. Wie hieraan voldoet, wordt door geen enkele werkgever naar de leeftijd gevraagd.

 

Gehandicapten zijn nooit totaal gehandicapt; ze beschikken over mogelijkheden die ze in een passende functie perfect kunnen inzetten.

 

Werkgevers zijn niet dom. Die kiezen voor mensen die gemotiveerd en competent zijn Werkgevers letten vooral op wat iemand kan en niet op wat iemand niet kan wat die niet moet kunnen.

 

Werkgevers kunnen onze overheid nog heel wat lesjes leren en hoeven dus van omhooggevallen zoontjes- of dochters-van geen lessen te krijgen.

  

Werkgevers hebben vooral in de eerste plaats de opdracht om voor hun aandeelhouders winst te maken. Daarvoor kiezen ze dan de meest geschikte mensen uit. Man of vrouw, jong of oud, blank of pimpelpaars met groene streepjes en rode bollen, volmaakt of menselijk... speelt dan voor hen geen enkele rol. Wie aan het functieprofiel voldoet, maakt een reële kans.

 

Maar werknemers hebben niét de opdracht om een sociaal vangnet te zijn, waar de overheid tekort schiet of om overmoedige verkiezingsbeloften (200.000 nieuwe arbeidsplaatsen) te realiseren en het gezicht te redden van Jan Klaassen of van Punch en Judy die denken dat een land besturen, een soort poppenkast is.

 

Het schijnheilige aan de hele zaak is, dat de overheid zelf niet in het minst geïnteresseerd is in de tewerkstelling of het sociale welzijn van al die doelgroepen. Ze worden er alleen bijgesleurd als bliksemafleider en alibi om te verdoezelen dat het slechts over 1 groep gaat die ze wil weghalen waar die groep het liefste rondhangt: op de straat.

 

Geen nood echter, als toch de voorrang gegeven wordt aan minderheidsgroepen, dan maakt binnenkort die gezonde, blanke jongeman zonder al te zichtbare gebreken, van 25 jaar met een diploma, terug een kans. In een freakshow op de kermis, want hij zal dan immers een uitzondering zijn in zijn soort.

 

De anderen zijn hun bedrijf gevolgd naar het buitenland.

20:52 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Beschermde werkplaats of freakshow? Zeer accurate beschrijving van een toestand waarin onze laatste regeringen ons gebracht hebben. Regeringen die samengesteld zijn uit onbekwame, onervaren en machtsgeile carrièrezoekers die neerbuigend vanuit hun ivoren toren neerkijken op hun kiezers en door hun inmengingen in alles wat de samenleving aanbelangt, deze samenleving ten gronde richten.

Gepost door: daniel | 18-01-06

So long, and thanks for all the fish "De anderen zijn hun bedrijf gevolgd naar het buitenland."

Inderdaad. Of ze hebben, net zoals wij, hun bedrijf verkocht en zijn hun centen aan het volgen naar het buitenland.

Vroeger wond ik mij op over krankzinnige toestanden zoals de door U hier beschrevene. Nu kan ik mezelf zien, op de patio met een cocktail, Internettablet op de schoot, minzaam monkelend over het on-land, dat ik gelukkig achter me heb gelaten. Geluk ermee...

Gepost door: Karel Jansens | 19-01-06

verschuiving probleem Ik sluit me aan bij hetgeen Dedecker hierover zei gisteren: het zet aan tot leeftijdsdiscriminatie en het zal er helemaal niet voor zorgen dat er meer jobs komen. Gevolg, andere groepen gaan vanaf vandaag minder gemakkelijk aan de bak komen. En de bedrijfsleiders die zullen de premie op zak steken.
Hoog tijd dat de vakbondstop en politieke top vervangen wordt door bekwame mensen met een echte toekomstvisie.

Gepost door: Walter Debie | 19-01-06

In- en intriest... Schitterend stuk! Maar het is in- en intriest dat het überhaupt geschreven moet worden. Ons land is volgens mij toch wel het enige land ter wereld die op zo'n manier geregeerd wordt. Moest mijn overgrootvader dit nog kunnen weten, een mens die voor zijn vaderland gevochten en jarenlang in de loopgraven heeft gezeten, hij zou zich zeker in zijn graf omdraaien. Het is ver gekomen dat je je tegenwoordig haast moet schamen omdat je Vlaming bent! Want dat staat al zo goed als gelijk met 'racist'. Wel, als 'racist' zijn betekent dat je wil dat het voor iedereen gelijk is, dan ja, dan ben ik een racist. Als 'verdraagzaam' betekent dat je van je moet laten profiteren in naam van de politieke correctheid, wel, dan ben ik niet verdraagzaam.

Ze zullen dan verwonderd zijn zeker als de grote bedrijven hier zullen wegtrekken omdat ze doodgepest worden met dergelijke concurrentie bemoeilijkende regels? Want dat ZAL gebeuren! Bedrijven zijn immers geen liefdadigheidsinstellingen. Hun enige bestaansreden is winst maken. En als dat in het gedrang komt (en we hebben al niet veel over met de hoge loonkosten in België), dan is het inderdaad: bye bye, zwaai zwaai!. En waar staan we dan? Wat een pretentie, om het zo ver te willen drijven dat bedrijven ZELF niet eens meer zullen mogen uitmaken wie ze in hun eigen bedrijf willen laten werken en betalen? Hoe zou je zelf reageren mocht je eigenaar zijn van zo'n bedrijf? Ik heb zo'n flauw vermoeden: nog meer bedrijven weg, nog meer faillissementen, nog meer mensen op straat.
Goeie visie van de machthebbers! Zo gaan we er komen! Moet je nu werkelijk zo lang naar school geweest zijn om ZO DOM te zijn?

Gepost door: Bart | 19-01-06

Lucas 23/34 "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen." Ik vraag me af of Jezus nog zo'n milde uitspraak zou gedaan hebben over "onze" -onze ?- politici want ik ben ervan overtuigd dat die WEL weten wat ze doen. Alles om zeep helpen en wie daartegen protesteert verzuurd noemen. Ik voel de neiging in me opkomen om "HELP" te schreeuwen.

Gepost door: Marc Dhaenens | 19-01-06

De commentaren zijn gesloten.