24-12-05

Hoe dom kan iemand zijn?

Hoe dom kan iemand zijn?

 

In dit land kan je stomdronken een kind doodrijden en je daarna ongestoord voort bezatten als je parlementair onschendbaar bent. Maar o wee, als je een e-mail verstuurt met daaraan gekoppeld een geluidsbestand! Volgens het Vlaamse Omroepdecreet ben je dan immers “radio aan ’t maken” en daar is een zendvergunning voor nodig. Heb je die niet, dan krijg je een administratieve boete van 12.500 euro.

 

Het overkomt radiomaker en Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen vlak voor Kerstmis.

 

Wat zijn de feiten?

 

Op 26 mei kondigen het Vlaams Belang en Jürgen Verstrepen op een persconferentie aan, dat ze zullen starten met een eigen radiozender VB6015. In werkelijkheid zal het gaan over 1 programma van 2 uur dat in gehuurde zendtijd wordt uitgezonden op zondagmorgen. De uitzending gebeurt vanuit Duitsland. Onmiddellijke schiet de democratische Groen!e Vera Dua in actie en trommelt de Duitse groenen op om via politieke lobbying de uitzending te boycotten, wat uiteindelijk ook lukt. Duitsers hebben ervaring in het controleren van media en het monddood maken van een ongewenste stem...

 

Een uitweg langs Engeland wordt eveneens politiek afgeblokt.Vervolgens wordt er uitgezonden via de korte golf, maar dat stopt snel en radio ‘Zwart of Wit’ zendt sinds 19 juni alleen nog in de vorm van streaming uit langs het internet. Podcasting, heet dat. Duizenden politici (waaronder premier Verhofstadt), kunstenaars, verenigingen en burgers doen dat dagelijks in Vlaanderen en worden ongemoeid gelaten!

 

Nu zijn er in ons land partijen die ooit heel groot waren, maar sinds twee decennia in vrije val geraakt. Een partij die zich moet opvullen, zoals een twaalfjarig meisje de beha van haar moeder volpropt met goedkope zakdoekjes, met vaandelvuchtige overlopers en onberekenbare huurlingen en dan nog maar 25% van de stemmen haalt, kan je niet meer representatief noemen.

 

Deemoed zou zo’n partij sieren. Maar dat woord staat niet in het politieke woordenboek. Het wordt gewoonlijk vervangen door arrogantie en giftige verbetenheid. Het woord ‘sportiviteit’  is in datzelfde politieke woordenboek een synoniem van ‘slagen onder de gordel’. In plaats van in eigen boezem te kijken en de oorzaken van het verval op te sporen, wordt laf uitgehaald naar wie wel succes heeft.

 

Het Vonnis Verstrepen is overduidelijk een uiting van deze mentaliteit. Er zijn wellicht zwakke juridische redenen voor het zware vonnis. Maar als we de argumentatie erop nalezen, wankelt het zoals een clochard na een bak Duvel. Als het bezwaarschrift van Verstepen dit vonnis niet kan te niet doen, dan is er alleen nog maar kwade wil in het spel.

 

Het baseert zich o.m. op het feit dat volgens het mediadecreet een politieke partij geen eigen radiozender mag hebben. Hoezo, de Sp-a heeft toch ook haar VRT? En waarom mag dat eigenlijk niet, als ze wel een eigen krant mag uitgeven? Dat decreet veranderen, dus! Bovendien, moet in dat geval de radiomaker gepakt worden of de partij? Hier blijft de partij buiten schot en is Jürgen Verstrepen hoofdelijk veroordeeld (niet eens zijn bvba!).

 

Verstrepen beweert dat hij zich met zijn podcast tot alle Vlamingen in de wereld richt, dat de opname wel in Vlaanderen gebeurt, maar de volledige technische afwerking en hosting in het buitenland, enz...

 

Dit wordt allemaal weggewuifd met het argument, dat hij daar geen bewijzen voor aanreikt. Sinds wanneer moet in onze rechtspraak de beklaagde zijn onschuld bewijzen? Is het niet aan de aanklager om bewijzen van schuld te leveren?

 

Het vonnis rammelt langs alle kanten. Het rammelt trouwens zo erg als het hele Vlaamse ministerie voor Media, dat in feite een zure grap is want het meest essentiële van de media behoort tot de bevoegdheid van de federale minister van Binnenlandse Zaken! Het Vlaamse ministerie heeft trouwens slechts een budget om 1,5 kabinetsmedewerker voor dit departement te betalen!

 

Controleorganen zijn er genoeg. Met naam althans, want ze betekenen ook niets, wegens gebrek aan personeel.

 

Zo is er het Vlaams Commissariaat voor de Media, bestaande uit 1 voorzitter en 2 commissarissen , dat toezicht houdt op de naleving van de mediadecreten. Het heeft 5 jaar lang een vegetatief bestaan geleid en nu het bijna opgedoekt wordt, schiet het sinds enige maanden plots in actie. De betrokkenen willen namelijk nog even opvallen om hun postje veilig te stellen in de nieuw op te richten Vlaamse Regulator voor de Media.

 

Dan is er nog de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, die moet waken over de onpartijdigheid, de journalistieke deontologie en de redactionele onafhankelijkheid van deze media. Deze raad bestaat uit 9 mensen, w.o. de voorzitter van het Vlaams Commissariaat! Dit jaar zijn er 2 beslissingen genomen, vorig jaar 3. Terwijl de opdracht van de Geschillenraad een fulltime bezigheid zou kunnen zijn voor honderden mensen als we die alleen nog maar op de VRT-redacties loslaten.

 

Ten slotte is er de Vlaamse Kijk- en Luisterraad die toezicht houdt op de regelgeving over porno en geweld op televisie. Deze raad bestaat uit 7 mensen die dit jaar 1 (één!) beslissing namen en vorig jaar geen enkele.

 

Zowel het Commissariaat als de twee Raden zullen weldra verdwijnen en opgaan in de Vlaamse Regulator voor de Media, waarvan nu al geweten is dat het ook een lege doos zal zijn, wegens minder dan 10 personeelsleden en te grote politieke invloed.

 

De veroordeling van Verstrepen heeft immers niets te maken met mediamisbruik. Het heeft vooral te maken met machtsmisbruik om een tegenstander proberen te treffen. Maar hoe dom kan iemand zijn? Of zijn de ‘politiek correcte’ politici allemaal kamikazepiloten die schuimbekkend boemerangs lanceren, goed wetend dat die ooit met exponentiel vergrote kracht terugkomen? Ik hoop, dat het dat laatste is, want ik wil niet geregeerd worden door randdebielen die zo dom zijn, om dat niet in te zien.

 

Als de verantwoordelijke minister Geert Bourgeois ballen aan zijn lijf heeft, dan doekt hij die hele handel op en schenkt Verstrepen gratie.

 

Zalig Kerstfeest. Maar alleen aan de mensen van goede wil.


09:53 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

U schrijft te goed... U schrijft te goed mijnheer van Balberghe daarom ook zo weinig weerwerk. U moet wat pseudo-domheids gaten laten waar schuimbekkende aasgieren uit de correcte wereld voortdurend op liggen te loeren, maar dat hoeft niet echt: zwijgen is immers gelijk geven.

Men merkt steeds op dat de meeste mensen niet durven zeggen dat zij voor verandering stemmen, dus op rechtse partijen.
Maar andersom is ook waar: ik ken steeds minder mensen die openlijk voor regerend links uitkomen. Nochtans kom ik overal en bij iedereen.

Voor mezelf concludeer ik daaruit dat er een 'wir haben es nicht gewusst' linkse schapen-meerderheid ontstaan is die beseft dat zwijgen na decennia's van mismeestering en dus medeplichtigheid het meest wijze is, pardon, correctie, het minst gênante. Het is helaas tegelijk ook het minst moedige als burgerzin, de anderen moeten het nu maar oplossen. Biechten en de handen mee uit de mouwen steken zou een broodnodige oplossing dichterbij brengen. Maar die oplossing hebben ze zelf ook niet. Uiteraard,; de schade is niet te overzien en de gevolgen zijn angstaanjagend voor kinderen en kleinkinderen.

In feite had mijn eerste zinnetje kunnen volstaan: u schrijft te goed mijnheer van Balberghe. Ik wens u dan ook prettige feestdagen en een even sterk aanhoudend inzicht waar u vele lezers mee gerust stelt, ook al ziet u ze niet en reageren ze niet.

P.S. Ook van mijnentwege vanaf dit jaar enkel nog aan de mensen van goede wil. De toestand is te erg om nog enig krediet te geven aan hypocrieten.

Gepost door: Jade | 24-12-05

Het zwart schaap van de politiek Verbazingwekkend van genoten en meer moet da ni zijn.

Gepost door: jankritiek | 27-12-05

Spa VRT deze week spreekt Uitterhoeven in de laatste show dagelijks het dialect, of probeert dat, van een Vlaamse provincie met zijn gasten.

3 x bekende Spa politici, Willox, Gennes en Jansens
1 x bekende CD&V politicus, Leterme
1 x lokaal bekende CD&V politicus, Jef Cleeren
voor de rest wat bvkes of wat daar moet voor doorgaan

grote aantal Spa-mensen toeval? bij VRT niet meer, daar krijgt Spa al jaren voorkeursbehandeling

Gepost door: Walter de Bie | 30-12-05

De commentaren zijn gesloten.