21-12-05

De intelligentie en de evolutie

De intelligentie en de evolutie

 

Een rechter in Pennsylvania heeft beslist dat jonge yankees in hun lessen biologie alleen nog de evolutietheorie van Charles Darwin mogen aangeleerd krijgen, omdat het scheppingsverhaal niet wetenschappelijk is.

 

De man heeft voor een deel gelijk. Geloven in ‘intelligent design’ is niet wetenschappelijk. Bovendien noem je de schepping met evenveel gemak ‘stupid design’, want hoe ingenieus de natuur ook in elkaar zit, zo’n grote knoeiboel zijn sommige facetten ervan.

 

Maar of de evolutietheorie stand houdt op louter wetenschappelijke gronden, is evenzeer de vraag. Einstein toonde aan dat massa gelijk is aan energie. Het omgekeerde werd nooit bewezen. Het allereerste begin van de evolutie moet érgens vandaan komen.

 

Waarop baseerde Darwin eigenlijk zijn evolutietheorie? En wat was er vóór de Big Bang? Of heeft God dan toch alles geschapen? En waar kwam God dan vandaan? Oja, Die heeft altijd bestaan!


Met een Deus ex machina, een onbewijsbaar en zelfs onlogisch uitgangspunt, kan je elke theorie opbouwen...

 

Dat is nu eenmaal het probleem met wetenschappers: als ze weten wat ze zoeken, dan vinden ze het meestal ook wel omdat ze onbewust andere mogelijkheden negeren.

 

In wat nu volgt, zet ik bewust de zaken even op hun kop.

 

*

Een glas valt. Het breekt stuk. Mijn jas blijft haken en scheurt. Een blad verdort, valt omlaag en rot. Een mens wordt oud, verliest veer- en andere kracht, takelt af, verdwijnt... Geen scherven die zich hechten tot glas, geen scheuren die dichten, geen rottend blad dat nieuw leven krijgt, geen mens die verjongt.


Wie weerlegt míjn theorie, die niet over evolutie maar over degeneratie spreekt? Stamt de mens van de aap af, of de aap van de mens? Zijn wij, mensen, het toppunt van de evolutie of zijn we een tussenfase die afgetakeld is van een superras dat ooit voor ons bestond?


Zijn o
ns staartbeen en vleugelaanzet restanten na een mutatie van toen we nog konden vliegen en een derde steunpunt hadden? Zijn onze oren zodanig voorzien van spieren omdat we ze ooit in allerlei standen konden bewegen om beter geluidsgolven op te vangen? Alleen, vandaag bewegen ze niet meer. We hebben geluidsversterking gecreëerd en de natuurlijke geluiden uit de natuur, die een te hoge frequentie hebben, missen we gewoon. Allerlei capaciteiten, die we verleerd hebben en waarvoor de attributen geatrofieerd of verdwenen zijn.


En onze geest? Voor onze pc het werk deed, konden we nog hoofdrekenen; voor het schrift bestond, hadden we een fenomenaal geheugen om de overlevering te voeden. Onze vooruitgang is een achteruitgang geworden.


Communiceren we nog zonder zintuigen? Planten en dieren doen het wel. Over duizenden kilometers worden boodschappen overgebracht, God-weet-hoe.


Hadden wij ooit een telepathisch vermogen dat we door de ontwikkeling van spraak en schrift minder gingen gebruiken en ten slotte lieten verdwijnen?


Communiceerden we ooit los van het materiële? Is het lichamelijke op zich geen beperking voor de geest, in plaats van een drager? Had dat superras wel een lichaam, of was het louter geest, alleen maar energie?

 

Was dàt misschien God, de Grote Geest, de Opperbouwmeester die zich voortdurend her- en hermaterialiseert en zich steeds zwakker en zwakker manifesteert?


Vernietigt onze beschaving zich misschien zelf om terug tot de kern, de Grote Geest, te komen?


Ik zie alleen afbraak, achteruitgang, aftakeling en degeneratie. Ik merk nergens evolutie. Wel, in techniek en technologie. Maar dat dient slechts om onze verloren eigenschappen een beetje te recupereren. Als mens gaan we er, geprojecteerd op de tijd, alleen maar op achteruit.


Maar waarom dan zo krampachtig vasthouden aan die evolutietheorie?

 

Omdat het natuurlijk niet leuk is, te moeten toegeven dat we van een superras komen en in het niets zullen verdwijnen. Omdat we liever een vooruitzicht dan een vage herinnering hebben. Omdat we onszelf toch zo graag als het summum van de schepping zien.


Omdat we dus godverdommese pretentieuze beesten zijn!


Ik voel me niet minder omdat mijn evolutiespiraal niet omhoog, maar omlaag draait. Als ik morgen fysiek helemaal afgetakeld ben, voel ik me misschien bevrijd en krijgt mijn geest kansen waar ik nu, gehinderd door mijn ambitie en dadendrang, nog niet van kan dromen.


Gaat hier iemand op in? Of zijn jullie al zover gedegenereerd dat het jullie geen fok kan schelen? Geef me gerust ongelijk. Zolang ik maar mag nadenken en niets moet geloven omdat het me zo wordt voorgehouden. Zeker niet als het gebaseerd is op 'bewijzen' zoals 'Dat moet je maar geloven' of 'Dat nemen we als vaststaand aan'.


V
oor de rest: houd van elkaar en geniet van het leven!09:06 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Dhr Over Intelligent Design weet ik niets. Eigenlijk weet ik over het ontstaan der dingen ook helemaal niets maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die evolutietheorie -ik weiger het woord "leer" te gebruiken - ook slechts met haken en ogen aan mekaar hangt. Volgens Darwin is het een proces van zeer lange duur om een nieuwe soort te vormen. Tevens houdt hij vol dat het proces van uitstervende soorten nog veel langduriger is. Welnu, de mens heeft in de loop van zijn geschiedenis meerdere diersoorten weten uitsterven maar nog geen nieuwe zien verschijnen. De Darwinisten zouden verder hebben gestaan indien dit wel het geval was geweest, al was het maar via geleide teelt.
Volgens Darwin bestaat het mechanisme van de evolutie uit de natuurlijke teeltkeus : in de strijd om het bestaan schakelt de sterkere de zwakke uit. Niettemin schrijft hij zelf in een brief : "Het geloof in natuurlijke teeltkeus moet op het ogenblik geheel op algemene overwegingen worden gebaseerd...Als we tot in de bijzonderheden afdalen...kunnen we niet bewijzen, dat ook maar één soort is veranderd; noch kunnen we bewijzen, dat de veronderstelde veranderingen gunstig zijn, wat toch de grondslag van de theorie vormt." (Darwin, Life and Letters, ed Francis Darwin II)
Ik moet toegeven natuurlijk dat er evolutie is, maar die is inderdaad, zoals je schrijft, eerder aan de destructieve kant. We laten meer en meer het denken over aan ofwel robotten, ofwel aan mensen die ons voorhouden wat we moeten denken en wat vooral niet mag gedacht worden. Zoals die rechter in Pennsylvania.
Vergeleken met de toenmalige leerstellingen van de Kerk kan Darwins theorie een stap voorwaarts geweest zijn, wat op zich verdienstelijk is. Er waren nu twee opties. Er was aanleiding om te denken, om te twijfelen. Nu wil men terug naar één optie zoals 150 jaar geleden. En dit is de juiste; We nemen dit als vaststaand aan.

Gepost door: Marc Dhaenens | 21-12-05

Sporen Wel knap dat dat superras dan alle sporen die er naar zouden kunnen verwijzen verwijderd heeft. Honden kunnen ook hun oren "richten", zijn ze daarom superieur aan de mens? Koeien hebben staarten. Wij hebben dergelijke flauwekul niet meer nodig en onnodige ballast verdwijnt...

Dat we lichamelijk aftakelen zou nog kunnen, maar geestelijk echt niet. Iedere generatie is weer intelligenter dan de vorige. Dat we het domme werk door computers laten doen, so what? Dan blijft er tenminste tijd over voor het echte denkwerk. De wetenschappelijke theorieen worden steeds complexer, we kunnen en weten steeds meer.

Gepost door: Kees | 21-12-05

Evolutie? Een evolutie is er ongetwijfeld geweest. Bij de mens is er echter iets bizar aan de hand. Vele kenmerken, overblijfselen van een "evolutie", zoals sporen van kieuwen achter de oren, verbindingsbuisje tussen voorkant mond en de neus (reptielen)enz.... werden reeds eerder beschreven door de zoöloog Desmond Morris in zijn "De naakte aap". Hetgeen echter eigenaardig is, is dat men zulke overblijfselen niet vindt bij de dieren. Alsof de mens maar halvelings in elkaar gegooid werd.

Naast de evolutie moet er zeker een scheppende kracht of energie aan het werk zijn. Ieder kan die kracht of energie noemen hoe hij wil maar vanaf het ogenblik dat men die scheppende kracht een naam geeft (God, Allah enz...) heeft men neiging die scheppende kracht beperkende (menselijke) eigenschappen toe te dichten die vermijden dat men de werkelijke dimentie van die Scheppingsdrang (of energie enz...)onderschat of ondermijnt.

Waarom ook geen rekening houden met scheppingsverhalen die genetische manipulatie suggereren? Al verplaatst die stelling natuurlijk alleen maar het tijdstip van het eigenlijke ontstaan van de eerste levensvormen.

Evolutie of schepping? Waarom kiezen wanneer men de twee tendensen kan integreren in het ontstaansverhaal van onze levensvorm. Zolang men geen klinkklare oplossingen gevonden heeft mag men zeker geen enkele hypothese verwerpen. Dit beperkt alleen maar onze zoektocht naar onze oorsprong.

Gepost door: daniel | 22-12-05

leuk leuk dit filosofische stukje dat alles van de evolutieleer omdraait. Al bewijst het niets, het zorgt er alleen voor, bij mij toch, dat de evolutieleer niet voor 100% juist is (maar voor 99%).

Betreffende uitspraak rechter
die stelde dat leerstof over intelligent design thuishoort in de godsdienstles en niet in het vak biologie. Alles wat men in dat vak aanleert moet een wetenschappelijke basis. Voor de evolutieleer is die er, voor het intelligente design is die er niet.

Gepost door: Walter De Bie | 22-12-05

evolutie niet wetenschappelijk geachte...
bevooroordeelde evolutionisten doen het voorkomen dat evolutie een bewezen begrip is.
men weet heel goed dat het een theorie is en dat er niets bewezen of gevonden is.
onderzoek is goed maar evoluutionisten maken er een potje van

antoon

Gepost door: antoon | 22-02-06

De commentaren zijn gesloten.