07-12-05

Blanco cheque

Blanco cheque

 

Vreemd toch, die reactie van de Walen! Omdat een Vlaams minister vindt dat de huurder van een sociale woning minstens een basiskennis van het Nederlands moet hebben, voelen ze zich gediscrimineerd.

 

Helemaal ongelijk hebben ze niet. Walen zijn in dit land inderdaad niet gelijk aan Vlamingen. Walen moeten bijvoorbeeld meer parlementaire mandaten vervullen met minder stemmen. Ze zijn, veel meer dan Vlamingen, gedwongen om in overheidsdienst te werken. Ze moeten zich veel harder inspannen om de hogere bedragen per hoofd, die uit de federale pot komen, op te souperen. Ze zijn veroordeeld om een leven lang met een gewetensprobleem te leven, want ze zouden best een rechtvaardige bijdrage willen leveren aan de pensioenkassen, de werkloosheidskassen, de kas voor kinderbijslagen, maar kunnen dat niet omdat hun leiders zo corrupt zijn en elke vooruitgang van de regio belemmeren. Erg is dat, zeer erg voor die mensen!

 

Maar hun reactie op het samengaan van Nederlandse taalkennis en het huren van een sociale woning in Vlaanderen, is onterecht.

 

Ik ga niet argumenteren met de stelling dat de Vlaming, die elders zijn geluk beproeft, het allemaal zelf maar moet uitzoeken en van niemand enige hulp moet verwachten.

Neen, de reactie is onterecht om nog andere redenen.

 

Als een Waal er geen behoefte aan heeft en denkt perfect te kunnen functioneren in zijn eigen, kleine cocon, dan moet hij absoluut geen Nederlands kennen. Hij mag zelfs gerust (en liefst, zelfs) in Wallonië blijven wonen. Er is in dit land niemand die ‘m dwingt om in Vlaanderen een sociale woning te huren.

 

Maar doet hij dat toch, dan is een cursus Nederlands geen straf. Neen, het is een hulp en een stimulans.

 

Want stel je nu voor dat hij maar alleen Frans zou spreken. Dan zou hij nooit met zijn buren kunnen contact leggen, hij zou geen bestelling kunnen plaatsen bij de melkboer, hij zou niet de weg kunnen vragen naar het dichtstbijzijnde OCMW. Zo iemand geraakt binnen de kortste keren in een sociaal isolement, kan op de duur zelfs de huur van die sociale woning niet meer betalen en moet bijgevolg helemaal geen Nederlands meer kennen. Probleem opgelost.

 

Maar er is nog een reden, waarom iemand die in Vlaanderen een woning huurt, best de streektaal begrijpt. De huur van een woning gaat namelijk gepaard met het ondertekenen van een huurovereenkomst. Het is logisch dat een privé of openbare eigenaar zo’n contract opstelt in de taal die in dat gewest gesproken wordt. Wie (misschien noodgedwongen) tevreden is met een sociale woning, is meestal ook niet kapitaalkrachtig genoeg om een tolk in te huren. Toch is het levensgevaarlijk om een contract te ondertekenen in een taal die je niet machtig bent. Het komt immers neer op het uitschrijven van een blanco cheque.

 

En verstandige mensen, zelfs Walen, doen dat natuurlijk niet. Die lezen eerst goed alle kleine lettertjes van een contract, alvorens het te ondertekenen.

 

Enfin, hopelijk sommige toch.


14:48 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Sociale woning = gift van Vlaanderen Een sociale woning bouwt de staat toch voor de sociaal zwakkeren in de SAMENleving. Wie in Vlaanderen tot die SAMENleving wil behoren moet de taal spreken of inspanningen doen om deze te leren. Ik schaar me dus achter Keulen. Dat dit in de praktijk neigt naar eigen volk eerst maakt dat de meeste politieke partijen een hypocriete houding tov het Vlaams Belang innemen.

Gepost door: Walter De Bie | 07-12-05

Geschenken versus onrechtmatig toeëigenen... Kernachtig samengevat door Walter Debie, en met hoofdletters waar echt belangrijk.
Men zou beter het discours van het Vlaams Belang overnemen en daar afslijpen waar nodig, maar waar kan er nog afgeslepen worden indien men nog evenveel recht op eigenheid van het Vlaams wil behouden als het recht op eigenheid van een (gematigde)moslim?
Wie zwaait er het hardst met de mensenrechten ? ...Inderdaad: Wallonië (de leiders) om haar haat tegen Vlamingen (puur maar gedoogd racisme) Belgisch-juridische vorm te kunnen geven en het stelen in een legale vorm te blijven forceren,... én de door fascistisch links aangemoedigde 'inwijkelingen' die de instrumenten en de deskundige bemiddelaars én fanatieke rechtsverdedigers gratis aangereikt krijgen, daar waar de vragensteller/in vraag steller, als ie autochtoon is direkt zich aan de regel te houden heeft dat een buur een buur is, of je hem nu verstaat of niet, of hij/zij je verstaat of niet...of die huurders je dochter(s) respecteren of niet, of die huurders je respecteren als de pionier die door zijn belastingsbijdrage, zijn noeste arbeid, van hem of zijn ouders en voorouders...enz. of niet.

Discriminerende en profiterende overheid. Positieve discriminatie is racisme.

Gepost door: Jade | 07-12-05

De commentaren zijn gesloten.