24-11-05

Welke krant vindt u geloofwaardig?

Welke krant vindt u geloofwaardig?

 

Tussen 11 en 21 november stond op deze blog een minipoll met de vraag ‘Welke krant vindt u geloofwaardig’. U kon kiezen, in alfabetische volgorde, tussen de 8 Vlaamse kranten die algemeen nieuws brengen (Zakenkrant De Tijd doet dit ook, maar legt toch vooral de nadruk op financieel en bedrijfsnieuws), of de optie ‘Geen enkele’. Kopbladen die alleen van naam verschillen met hun moederblad zoals De Gentenaar van Het Nieuwsblad en De Nieuwe Gazet van Het Laatste Nieuws, werden niet opgenomen.

 

Van de 2685 personen die in deze periode Vrij Van Zegel bezochten, brachten er 182 een stem uit. Dat is dus bijna 7 %. (Waarvoor mijn dank).

 

De uitslag is als volgt, met eerst de naam van krant, dan tussen haakjes het meest recente cijfer van de verkochte oplage per dag (Bron: AN AchterhetNieuws), ten slotte het aantal uitgebrachte stemmen als geloofwaardige krant:

 

DE MORGEN (48.022 ex.): 10 stemmen of 5,5%

DE STANDAARD (76.718 ex.): 20 stemmen of 11%

GAZET VAN ANTWERPEN (114.120 ex.): 10 stemmen of 5,5%

HET BELANG VAN LIMBURG (101.206 ex.): 1 stem of  0,5%

HET LAATSTE NIEUWS (290.228 ex.): 10 stemmen of 5,5%

HET NIEUWSBLAD (211.570 ex.): 1 stem of 0,5%

HET VOLK (74.455 ex.): 3 stemmen of 1,5%

METRO (gratis verspreid): 11 stemmen of 6%

GEEN ENKELE: 116 stemmen of 64%

 

De bezoekers aan deze blog zijn erg verscheiden van aard en vormen werkelijk een doorsnede van de maatschappij: van arbeiders tot juristen, van huismoeders tot journalisten, van zelfstandigen tot bedrijfsleiders, van steuntrekkers tot kaderleden, van pubers tot politici. Ze zijn wel allen bewust bezig met informatie.

 

Ik weet dat deze kleine enquête door beroepspeilers zal afgedaan worden als zijnde zonder enige wetenschappelijke waarde. Ze hebben gelijk. Het is ook duidelijk dat de meeste deelnemers slechts hun eigen krant voor ogen hielden en de andere wellicht niet of onvoldoende kennen. De lage score van Het Belang van Limburg dient eveneens gerelativeerd te worden, omdat deze krant hoofdzakelijk in 1 provincie te verkrijgen is.

 

Ondanks alle beperkingen geeft de scherpe aftekening van de cijfers toch wel een bepaalde teneur aan en kunnen krantenbazen er nuttige conclusies uittrekken.

 

Zoals:

 

- Twee derden van de kiezers vindt geen enkele krant geloofwaardig. Dat moet toch tot nadenken aanzetten!

 

- De geloofwaardigheid is totaal onafhankelijk van de verkochte oplage, dus van het aantal lezers dat die krant elke dag koopt. Vraag: kopen ze de krant dan voor de informatie of om een andere reden? Heeft de redactionele inhoud dan nog wel zin?

 

En vanaf vandaag een nieuwe poll: wat is volgens u de eerste opdracht van een goede journalist?

 

Verwacht u dat hij zo objectief mogelijk analyseert en zo volledig mogelijk informeert, welke invloed dat dan ook mag hebben op de maatschappij?

 

Of vindt u dat een journalist in de eerste plaats een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt die zover gaat dat hij maatschappelijke stromingen mee moet leiden, zelfs als dat ten koste gaat van de informatie of als hij daarvoor slechts gedeeltelijke, zelfs verkeerde informatie moet verstrekken?

 

Mee doen, allemaal! Er is niets mee te winnen, maar u ontdekt wel wat anderen ervan vinden.


08:58 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Welke krant vindt u geloofwaardig? Een antwoord geven op de gegeven vraagstelling is nogal moeilijk en vraagt volgens mij een genuanceerde toelichting. Mijn stelling is dat een journalist zich moet houden aan de feiten, wat dit ook van invloed heeft op de maatschappij. De feiten verdraaien of aanpassen aan een maatschappelijke stroming is de lezer voor onbekwaam houden zijn eigen mening over de feiten te formuleren of, erger, een mening te formuleren die in strijd is met een bepaalde vooropgezette doelstelling door een of andere belangengroep (redactie, politieke partij, drukkingsgroep enz...). Zulke situaties vindt men in het algemeen in totalitaire regimes, zowel linkse als rechtse.

Niettemin kan, naar mijn mening, een journalist de mogelijkheid hebben een maatschappelijke stroming mee te leiden. Doch in dit geval moet de redactie de deontolgische eerlijkheid hebben haar item open te stellen voor de reacties die de subjectieve stelling van betrokken journalist tegenspreken of becritiseren.

In de praktijk is dit nochtans niet gemakkelijk te realiseren. Alhoewel, met een beetje goede wil....

Democratie is natuurlijk wel een gemeenschapsvorm die constant een beetje inspanning vraagt.

Gepost door: daniel | 24-11-05

Fili mi Mio namo ise Berluscone, en ik viend het belangkrijk dat alle gazettas een beetje hetzelfde brengen, nammelijk dat wat de boss zegt. Kranten die wat tegen elkaar boksen als standaard en domani dat is onnozel verkwisting van woordjes. De mens mag niet in de war gebracht worden. Laat alle gazetten maar bij mij komen, ik zal u goed nieuws brengen, sinterklaas en pronto schoon madams, mmm.

Gepost door: Silvio | 24-11-05

De commentaren zijn gesloten.