12-10-05

Beleid nog meer verklaren

Beleid nog meer verklaren

 

Het is een beetje goedkoop om een half woord te horen of een citaat uit de krant te plukken en dan meteen klaar te staan met commentaar. Heb jij de hele beleidsverklaring van de premier gisteren aandachtig gevolgd? Heb je elk gewikt en gewogen woord, volledig tot je laten doordringen? En wat is dan je commentaar?

 

Guy Verhofstadt is een verstandig man. Ik laat in het midden of hij zo lijkt, of hij zijn verstand gebruikt, kan gebruiken, mag gebruiken,… Hij is het en dat bleek in de loop van zijn reeds lange carrière al overduidelijk.

Gisteren heeft hij dat opnieuw bewezen.

 

Hij weet precies wat in deze maatschappij gaande is. Soms lijkt een premier wereldvreemd omdat hij op heel hoge niveaus met heel absurde dingen bezig is en niet altijd de mogelijkheid heeft om dat duidelijk uit te leggen aan iedereen. Maar Verhofstadt leeft allerminst in een ivoren toren. Geen facet van het dagelijkse leven is hem vreemd.

 

Niet, dat we gisteren veel verrassende dingen hoorden, want hij vertelde eigenlijk wat elk zinnig mens al lang moet weten en denken. En wie daarvoor niet zinnig genoeg is, gelooft het toch niet. Was zijn beleidsverklaring dan overbodig? Geenszins! Het was goed dat de premier nog eens de dingen bij naam noemde.

 

Zoals het feit dat de vorige eeuw, de eeuw van de standaardisering was, waarin iedereen nagenoeg dezelfde vragen had en dus ongeveer dezelfde antwoorden volstonden. Vandaag is de maatschappij veranderd. Sociale vooruitgang is ontaard in een wildgroei en egoïstische verworvenheden die bijna per individu moeten ingevuld worden.

 

Dat vraagt een andere aanpak. Zoals hij zelf zegt, geen tabula rasa, maar een evolutie. Een gestadig maar consequent gevoerd beleid, dat durft ingaan tegen het profitariaat. Een beleid, dat de problemen in de kern aanpakt zonder de Vlaming en de Waal, de Antwerpenaar en de West-Vlaming, de kool en de geit te sparen, maar alleen het algemene belang nastreeft.

 

Verhofstadt weet duivels goed wat de problemen van vandaag zijn. Hij weet even precies wat er moet veranderen. Waarom hij niet zegt, hoe dat dan moet gebeuren, is evident. Een verstandig man zoals hij zal er zich wel voor hoeden, om een tweede keer een te enthousiaste uitspraak (200.000 nieuwe banen) te lanceren, die nog jarenlang tegen hem gebruikt kan worden.

 

Waarom hij dan niet in stilte aan een werkzame oplossing sleutelt, weet hij alleen. Misschien moest hij dààrover maar eens open en eerlijk communiceren met de burger.

 

Nu kunnen we alleen maar gissen. Zitten zijn mogelijkheden, om dit land welvarend te houden, geprangd in de bankschroef die ‘Europa’ heet? Is hij en zijn hele regering een speelbal van belangengroepen die alleen aan hun welvaart denken? Kan hij zich onvoldoende oprichten onder de druk van rode en groene ideologieën die nog nooit in de geschiedenis iets constructiefs hebben bijgebracht? Is hij het inzicht verloren in wat ‘conservatief’ en ‘progressief’ heet? Is een rechts beleid wel zo conservatief als het durft pijnpunten aanraken? Zijn de linksen wel zo progressief als ze krampachtig blijven vasthouden aan het maatschappijbeeld van de vorige eeuw?

 

De burger in dit land verlangt geen leerling-tovenaar. Een bekwame leider die openlijk zegt wat kan en wat niet en vooral waarom dat zo is, volstaat.10:06 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Ode aan een volksoplichter? Ik veronderstel dat het stukje ' Beleid nog meer verklaren' een verlengstuk is van de vorige tekst: 'De satire is terug!'.

Als werkende mens behorende tot de categorie bescheiden inkomens, maar wél met de moed nog kinderen op te voeden mag iemand mij eens uitleggen wat de voordelen van het beleid van Verhofstadt totnogtoe voor mij en mijn 'situatiegenoten' al geweest zijn.
Ik voel er namelijk niets van. Integendeel, steeds meer stress en werkdruk, steeds minder koopkracht en steeds minder levensnoodzakelijke goederen en diensten voor steeds minder beschikbaar inkomen.
Het beleid van Verhofstadt is in één enkel cliché te vatten, cliché ondertussen uitgegroeid tot een waarheid als een koe, maar dan volledig uitgemolken en het gras voor de poten weggemaaid: ' De rijken steeds rijker en de armen steeds armer'. Daar hoeft de hele beleidsverklaring van beroepsleugenaar Verhofstadt niet voor uitgepluisd te worden, dat voel je als doorsnee burger gewoon in je portemonnee, en aan de sfeer van moedeloosheid die er heerst bij diegenen die zich volledig inzetten voor hun werkgevers, maar fiscaal helemaal anders behandeld worden, automatisch gecontroleerd en daarna gepluimd.
De doorsnee burger, de werkende of loyale die recht heeft op de uitkeringen die hem eerlijk toekomen zietdat het geld in dit land nog maar uitgegeven wordt aan twee dingen: opengebroken straten en vreemdelingen zonder verdienste (toegegeven, ook een cliché, maar wel dicht bij de waarheid).

Verhofstadt een verstandig man noemen is dan ook een regelrechte belediging aan het adress van de steeds groter wordende schare mensen die nog ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden en gewoonweg...afzien.

Verhofstadt overleeft enkel bij de gratie van Di Rupo en diens op uitkeringen en vriendenpostjes steunende Waalse staat, ook nog eens door ons betaald, en door de lafheid van het Cordon dat tegelijkertijd een inkomenswaarborg is voor zijn politiek onderdanig gehoereer, een alibi voor eigen bankrekening.

Alstublief zeg! Verhofstadt verstandig? Leep en beschikkend over ettelijke slappe handpoppen tot hijzelf overbodig wordt.

Ondertussen zal de gewone burger langer moeten werken om dat alles te bekostigen, misschien zo lang tot zijn pomp het begeeft en op die manier er weeral pensioenen uitgespaard worden.

Nogmaals de vraag: toon mij aan waar de bescheiden inkomens, de doorsnee gezinnen beter van geworden zouden zijn onder Verafstoot.
En daarmee bedoel ik niet vele van de allochtone gezinnen, daar moeten wij namelijk ook voor gaan werken, de menselijke import.

Verhofstadt verstandig? Dat zei men van vele potentaten ook tot...


Gepost door: Jade | 12-10-05

De commentaren zijn gesloten.