19-08-05

Lijkenpikkerij

Lijkenpikkerij

 

Ten huize Marchal, maar wellicht nog meer op het kantoor van haar raadsman, knallen ongetwijfeld de champagnekurken. De familie heeft immers haar slag thuisgehaald. Als ‘schadevergoeding’ voor het verlies van hun dochter An, betaalt de Belgische belastingplichtige een bedrag van 230.000 euro of bijna tien miljoen Belgische frank, belastingvrij. (Zie hierover het artikel ‘De Staat, dat zijn wij’, op deze blog, van 11 augustus).

 

Dat de rechter dit bedrag uitspreekt op de schouders van de daders, is belangrijk. De hoogte van het bedrag op zichzelf speelt zelfs geen rol en kan eigenlijk nooit hoog genoeg zijn. Dat de veroordeelden het nooit zullen (kunnen) betalen, is eveneens irrelevant. Het officiële karakter van de veroordeling heeft wel een grote betekenis. Het is de erkenning van het doorstane leed. En daar moet het dan bij blijven. Dat een procedure in gang wordt gezet om dit bedrag via een andere weg (de gemeenschap) te recupereren, wijst te veel naar een advocaat die eindelijk een honorarium ruikt.

 

De familie Marchal laat het zelfs daar niet bij. Ze heeft nog klacht ingediend tegen de Belgische Staat voor een bijkomende schadevergoeding wegens de gemaakte fouten tijdens het onderzoek. Als er fouten gemaakt zijn, dienen die vastgesteld en verdienen de ‘schuldigen’ een blaam, zelfs een straf. Dat, bovenop de 10 miljoen frank van het Fonds voor Slachtofferhulp, de familie Marchal daar ook nog eens een vergoeding voor wil, is lijkenpikkerij.

 

Sabine Dardenne beurt ook miljoenen auteursrechten met haar boek ‘Ik was twaalf en ging naar school’. Maar dat komt omdat over de hele wereld mensen vrijwillig zelf beslissen om dat boek te kopen of niet.

 

Het geld dat Marchal eist, komt van de hele gemeenschap, die geen schuld heeft aan de verschrikkelijke feiten. Dat heeft ze ook niet voor bejaarden, zieken of gehandicapten. Maar die mensen zijn alleen op de gemeenschap aangewezen en daarom moet de gemeenschap solidair haar verantwoordelijkheid daarin nemen. De familie Marchal is niet behoeftig, zeker niet voor zo’n groot bedrag. Bovendien maakt geld het verlies niet goed, een symbolisch gebaar kan dat wel voor een deel..

 

A child has no price, just a value.09:23 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

U maakt wel enkele denkfouten... - Als 'de maatschappij' enkel schadevergoedingen mag uitdelen aan behoeftigen...

- De maatschappij heeft (of we dat nu leuk vinden of niet) beslist dat dergelijke schadevergoedingen kunnen bedongen worden.

- De door 'de maatschappij' aangestelde 'bevoegde personen' hebben bovendien in onze naam(sic) nogal wat bedenkelijke dingen gedaan.
Een wetgeving maken die recidive monsters toch weer op ons loslaat, (en dat is blijkbaar nog geen moer veranderd cf. de recente gijzeling)
het beest loslaten en dan oneindig knoeien zodat bij velen zelfs het vermoeden ontstaat dat men er opzettelijk naast klopt...(believers)... Kom nou.
Politie en gerecht hebben in opdracht van de gemeenschap schandalig gefaald.

Als Paul Marchal echt een geldwolf ware geweest, hij had zijn verhaal al lang aan de hoogste bieders voor grof geld verpatst. (Het was tweemaal wereldnieuws...U moet toch weten wat dat kan opleveren.)
Dan had hij ook met graagte ingegaan op het lucratiefste aanbod van de politieke partijen om op de lijst te komen... Hij was dan wellicht vandaag nog senator... in plaats van een simpele onderwijzer in het buitengewoon lager onderwijs.

Dat men hem klasvij maakt om een educatieve tekst te schrijven, zal wel typisch Belgisch zijn zeker? Maar HEM verwijten dat zijn opdrachtgevers niets doen met zijn werk (Is dat zo?) is ook weer op de verkeerde schieten.

Als UW kind straks door een medische fout sterft, mag u dus geen schadevergoeding eisen, tenzij u - quod non - behoeftig bent? Wedden dat U dat ziekenhuis (OCMW of privé... ze worden alle door 'de gemeeschap' betaald) en die medici (Die het nu toch ook niet met opzet gedaan hebben) voor de rechtbank sleurt en ze laat betalen.

Marchal komt slecht over, maar verdient niet wat u hem aansmeert.

Gepost door: Sicko | 20-08-05

De commentaren zijn gesloten.